Showing posts with label Game. Show all posts

Học tiếng anh qua game Word Factory

Hướng dẫn cách chơi

Nhấn vào các kí tự để tạo mối liên kết giữa các từ. Nhấn nút spacebar để đòi vàng cho việc nâng cấp.Mua nhà máy mới bằng nhấn vào các kí tự bên phải. Nhấn vào các nhà máy để thực hiện việc nâng cấp và mua nhanh các kí tự.

game học tiếng anh

Các nút chức năng

Fire: space
Del: unselect words
Movement: mouse