Học tiếng anh qua game Word Factory

Hướng dẫn cách chơi Nhấn vào các kí tự để tạo mối liên kết giữa các từ. Nhấn nút spacebar để đòi vàng cho việc nâng cấp.Mua nhà máy mới ...

Hướng dẫn cách chơi

Nhấn vào các kí tự để tạo mối liên kết giữa các từ. Nhấn nút spacebar để đòi vàng cho việc nâng cấp.Mua nhà máy mới bằng nhấn vào các kí tự bên phải. Nhấn vào các nhà máy để thực hiện việc nâng cấp và mua nhanh các kí tự.

game học tiếng anh

Các nút chức năng

Fire: space
Del: unselect words
Movement: mouse

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Post a Comment