Showing posts with label Luyện Phát Âm. Show all posts

Bộ video luyện phát âm tiếng anh chuẩn Anh Mỹ

Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 1




Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 2




Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 3



Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 4



Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 5



Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 6



Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 7



Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 8



Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 9



Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 10



Updating................

Trọn bộ pronunciation tips luyện phát âm của BBC Learning English

Hôm nay mình xin chia sẽ cho các bạn bộ Pronunciation Tips của BBC Learning English, các bạn cùng xem và luyện tập nhé ^-^.