Cách dùng A Lot of, Lots of,Many và Much

A LOT OF and  LOTS OF A LOT OF LOTS OF Difference            Sự khác biệt dễ thấy nhất đó là SPELL...

A LOT OF and  LOTS OF

sự khác nhau giữa cặp A lot of và lots of và cặp Many và Much


A LOT OF
LOTS OF
Difference

  •           Sự khác biệt dễ thấy nhất đó là SPELLING – chữ viết .
  •           Nếu dùng LOTS OF thì phải thêm s phía sau LOT => LOT's
Similarity

  •         A LOT OF và LOTS OF đều được sử dụng cho Countable và Uncountable Nouns (danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

  •         A LOT OF và LOTS OF đều sử dụng được ở 3 thể: KHẲNG ĐỊNH,PHỦ ĐỊNH và NGHI VẤN.

  •         A LOT OF và LOTS OF thường được sử dụng trong bối cảnh INFORMAL – không trang trọng(văn nói).

EX:  I have a lot of money.                                                 I have lots of money.
        She has a lot of books.                                               She has lots of money.
        He doesn't have a lot of money.                                  He doesn't have lots of money.
        Do you have a lot of money?                                       Do you have lots of money?
        Does she have a lot of books.                                      Does she have lots of books.

MUCH and MANY


MUCH
MANY
Difference
Countable Noun (danh từ đếm được)
EX: I don’t have many books
      
Uncountable Noun (danh từ không đếm được
EX:  I don’t have much money.
Similarity
  • Dựa vào 2 ví dụ trên chúng ta có thể thấy,MANY và MUCH đều được sử dụng trong câu PHỦ ĐỊNH – negative và câu NGHI VẤN – question.
  • Đôi khi MUCH và MANY được sử dụng trong câu KHẲNG ĐỊNH – positive, trong trường hợp trang trọng – Formal
EX:  There are many people at the wedding. (Có nhiều người tại buổi tiệc cưới).
     There is much concern about drug addiction in the U.S
       (Có nhiều quan tâm về tình trạng nghiện nghập tại Mỹ).Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Có 1 nhận xét Post a Comment

avatar
This comment has been removed by a blog administrator.