Showing posts with label Truyện Tranh Tiếng Anh. Show all posts

Học thành ngữ tiếng Anh qua tranh vui

thành ngữ tiếng anh qua tranh vui
thành ngữ tiếng anh qua tranh vui
- Two heads are better than one: ý kiến tập thể bao giờ cũng sáng suốt hơn.

- On cloud nine: trên tầng mây thứ 9, cực kỳ sung sướng, hạnh phúc tràn đầy

- Blow his top: tức giận, nổi nóng.

- Something fishy: điều ám muội.

- Fair weather friend: người bạn “đồng cam” nhưng không “cộng khổ”, chỉ những người mà luôn tỏ ra thân thiết nhưng khi chúng ta cần họ nhất hoặc khi chúng ta hoạn nạn thì họ không bao giờ xuất hiện.

- To shoot the breeze ( bắn gió mát ): tán gẫu” (chat), “ buôn dưa lê”

- Zip your lips: không muốn làm điều gì, khóa miệng lại đi.

- Be all ears: chăm chú lắng nghe

- Washed up: không còn thành công nữa, hết thời