Showing posts with label Luyện Phát Âm. Show all posts

Bộ video luyện phát âm tiếng anh chuẩn Anh Mỹ

Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 1
Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 2
Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 3Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 4Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 5Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 6Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 7Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 8Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 9Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ - Bài 10Updating................

Trọn bộ pronunciation tips luyện phát âm của BBC Learning English

Hôm nay mình xin chia sẽ cho các bạn bộ Pronunciation Tips của BBC Learning English, các bạn cùng xem và luyện tập nhé ^-^.