Showing posts with label Ghost Windows. Show all posts

Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người không rành về tin học

Để tạo được file ghost hoàn chỉnh bạn làm như sau:

Chuẩn bị:

Đầu tiên để được file ghost bạn cần:
- 1 đĩa Hiren Boot (mua ở ngoài quán).


Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu
Hình ảnh đĩa Hiren Boot
Các bước tạo file ghost

Bước 1: Bạn cho đĩa vào máy tính và khởi động lại chọn F2 vào Bios.

Bước 2: Bạn chọn Boot. Sau đó chọn Dos Programs.

Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu

Vào Boot

Bước 3: Bạn chọn Backup Tools

Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu

Tạo file ghost

Bước 4: Bạn chọn Norton Ghost 11.5.1* như hình

Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu

Bước 5: Bạn chọn Ghost (Normal)

Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu

Bước 6: Bạn cứ kệ cho nó chạy không chọn gì nhé

Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu

Bước 7: Bạn chọn OK

Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu


Bước 8: Bạn chọn Local –> Partition –> To Image.

Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu

Bước 9: Tiếp theo 1 hộp thoại hiện ra cho bạn lựa chọn đĩa cứng (HDD) chứa phân vùng cần ghost –>chọn đĩa –> OK.
Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu


Bước 10: Tiếp theo bạn chọn phân vùng cần lưu. Thường thì ổ đĩa C: nằm trên đầu (Bạn chú ý đến tên ổ đĩa để tránh bị nhầm, ở trong hình do không đặt tên nên để là No Name). Chọn xong, bạn nhấp OK.

Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu

Bước 11: Bạn đặt tên file ghost và chọn nơi lưu file ghost

Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu

Bước 12: Bạn chọn Hight

Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu


Chương trình nhắc lại 1 lần nữa bạn có muốn tạo file ghost không. Bạn chọn Yes

Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu

Bước 13: Quá trình tạo file ghost như hình


Hướng dẫn cách tạo file ghost cho người mới bắt đầu

Việc còn lại là chờ cho file ghost được tạo xong,bạn chọn nơi lưu cẩn thận và đổi tên file ghost làm sao đảm bảo rằng bạn không lỡ tay xóa mất nó.